Generic placeholder image

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

W zależności od etapu procesu inwestycyjnego oraz rodzaju planowanej inwestycji, przygotujemy opracowania zgodnie z wytycznymi i wymaganiami obecnie obowiązującego prawa, jak również monitorujemy tryb prowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przez odpowiednie organy w celu uzyskania oczekiwanej decyzji środowiskowej w możliwie najkrótszym czasie.

więcej »

Generic placeholder image

ŚRODOWISKO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

Wykonujemy prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Opracowania przygotowujemy stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowujemy do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego mpzp lub zmiany studium oraz etapu przyjęcia danego dokumentu planistycznego.

więcej »

Generic placeholder image

ENERGETYKA WIATROWA

W ramach projektów inwestycyjnych energetyki wiatrowej oferujemy kompleksowe usługi począwszy od wielokryterialnych analiz lokalizacyjnych, a skończywszy na monitoringu przyrodniczym i akustycznym funkcjonujących farm wiatrowych. Właściwa lokalizacja farm wiatrowych oraz prawidłowo przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko pozwalają na ograniczenie konfliktów społecznych do minimum.

więcej »

zaprzyjaznione sklepy belka
sklep indre logo    sushi logo    powdershop logo          sanaa logo           cgm logo
[X] Zamknij
Strona Ekoexpert.pl korzysta z plików cookies.
Więcej informacji tutaj