Co z opakowaniami planowane zmiany Komisji Europejskiej min