Ochrona klimatu lokalnego na etapie planowania przedsiewziecia min