Jedyny w swoim rodzaju projekt realizowany przez firmę EkoExpert.

Projekt stricte energetyczny, spełniający wymagania aktualnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, przygotowujący do pozyskania funduszy w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Projekt  adresowany do mikro- i małych przedsiębiorstw z województwa podlaskiego, które charakteryzują się rocznym zużyciem energii (cieplnej, elektrycznej, mechanicznej i innych) na poziomie nie mniejszym niż 500 GJ (138,9 MWh)

Etap I – audyt energetyczny polegający na analizie stanu gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa, w szczególności obejmującej obszary problemowe, w celu identyfikacji możliwych do wdrożenia działań zmierzających do zwiększenia efektywności energetycznej. Zakres rzeczowy obejmuje m. in.:

  • zebranie danych dotyczących charakterystyki obiektów, urządzeń technicznych lub instalacji,
  • zebranie danych niezbędnych do przeprowadzenia i weryfikacji oszacowań analitycznych,
  • ocenę stanu technicznego oraz analizę rzeczywistego zużycia energii przez obiekty, urządzenia techniczne lub instalacje,
  • wyznaczenie całkowitej, bazowej wielkości zużycia energii przez obiekty, urządzenia techniczne lub instalacje w stanie istniejącym,
  • zidentyfikowanie możliwych do wdrożenia działań służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wraz z oceną ich opłacalności ekonomicznej.

Etap II – doradztwo w zakresie wdrożenia rekomendowanych w raporcie z Etapu I działań zwiększających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa, o co najmniej 5%.

Projekt trwał do 30 września 2014 roku.