EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze

Z końcem września 2014 r. zakończyliśmy realizację projektu "Usługa KSU w zakresie ochrony środowiska".

Projekt był realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu było kompleksowe doradztwo pod kątem spełnienia wymogów ochrony środowiska.

Projekt realizowany był w ramach działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach i skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podlaskiego. 

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej