Aktualności

 

Czy wiedziałeś, że istnieje możliwość przedłużenia obowiązującego pozwolenia wodnoprawnego na kolejny okres? Brzmi dobrze, ale….. Oczywiście jest „ale”.

Przedłużyć można jedynie wybrane rodzaje pozwoleń wodnoprawnych, tj. wskazanych w art. 389 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 17 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.). Taka możliwość jest dostępna jedynie dla pozwoleń wodnoprawnych:

- na usługi wodne (m.in. pobór wód podziemnych i powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi czy do urządzeń wodnych, odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych – usługi wodne są wymienione w art. 35 ust. 3 ustawy Prawo wodne), 

 

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie o tematyce energetycznej, którego organizatorem jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego pt. „Zrównoważony rozwój w praktyce, czyli co i jak poprawić w firmie, by gospodarować energią bez szkody dla portfela – warsztaty i konsultacje dla przedsiębiorców”.

Szkolenie odbędzie się   4 października 2022 roku, w Białymstoku, w Hotelu Branicki, ul. Zamenhoffa 25.  

Poprowadzą je nasi specjaliści w zakresie doradztwa energetycznego i biznesowego  – Panowie: dr Wiesław Sarosiek, Szymon Sulich oraz Marcin Kibitlewski.


Szkolenie skierowane jest do podlaskich przedsiębiorców, którzy chcieliby w teorii i praktyce zgłębić temat efektywnego gospodarowania energią w swoich firmach, w szczególności z zakresu:


• Oszczędzania pieniędzy i energii w praktyce (rozwiązanie techniczne i organizacyjne)
• Optymalizacji energetycznej – czyli praktycznych przykładów rozwiązań technicznych
• Dotacji na termomodernizację i odnawialne źródła energii (OZE) w nowej perspektywie unijnej (2021- 2027)
• Pomocy publicznej w projektach z zakresu energetyki (OZE)
• Termomodernizacji w ujęciu ustawowym i praktycznym (warunki konieczne, problemy, audyty i ich planowane zmiany, np. audyt energetyczny, remontowy, ex ante, ex post).


Zgłoszenia na szkolenia do: 30 września 2022 r. link https://pfrr.pl/bezplatne-szkolenie-o-tematyce-energetycznej/

Zachęcamy do udziału. 

 

Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów unijnych dotyczących obowiązku raportowania niefinansowego firm, regulowanych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, pojawiły się nowe wyzwania na rynku spółek. Skrót ESG raportowania niefinansowego pochodzi od anglojęzycznych słów: environmental, social i governance, co obejmuje dbałość o środowisko, kwestie społeczne oraz sposób prowadzenia firmy w zakresie zużycia surowców naturalnych, emisji zanieczyszczeń i hałasu, współpracy z lokalnymi społecznościami, jak również etyki firmy.

Kogo dotyczy obowiązek raportowania niefinansowego?

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej