Aktualności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach programu priorytetowego "Racjonalna gospodarka odpadami" Część 1 Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.

Termin od którego można składać wnioski: 24.08.2020 r. – 30.06.2022 r. lub do czasu wyczerpania alokacji.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

  1. Dla zadań polegających na budowie lub modernizacji stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
  2. Dla zadań polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: posiadające osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje "banków żywności",
  3. Dla zadań polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwianiem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF: Polski Związek Łowiecki, Państwowe Gospodarstwo Leśne "Lasy Państwowe".

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach programu priorytetowego "Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska"

Termin od którego można składać wnioski: 22.07.2020 r. – 17.12.2021 r. lub do czasu wyczerpania alokacji.

 

29 czerwca 2020 r. uruchomiono w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) moduł sprawozdawczy: Sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospdoarowaniu nimi. Termin składania sprawozdań za 2019 rok został przesunięty do 31 października 2020 r. z wyjątkiem prowadzących stację demontażu pojazdów oraz prowadzących strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie w terminie do 11 września 2020 r.


Do 11 września 2020 r. przesunięty został również termin składania rocznych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi ( dotyczy m.in. wprowadzających na rynek krajowy produktów w opakowanych, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory itd.).

Źródło: www.bdo.mos.gov.pl

 

Terminy sprawozdań odpadowych zostały przesunięte w związku z wejściem Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

  • Do 31 października 2020 r. - składamy roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2019 (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych). Wyjątkiem są prowadzący stację demontażu pojazdów oraz prowadzący strzępiarkę, którzy powinni złożyć sprawozdanie w terminie do 11 września 2020 r.
  • Do 11 września 2020 r. - składamy roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami  za rok 2019 (w zakresie m.in. wprowadzania na rynek produktów w opakowaniach, sprzętów elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów. Sprawozdania składają też  przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte  opłatą recyklingową) 

 

EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. od ponad 14 lat zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie ochrony środowiska oraz doradztwem biznesowym.

Oferujemy usługi dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.

Obecnie poszukujemy kandydatów / kandydatek do pracy w naszym zespole na stanowisku: Specjalista ds. ochrony środowiska

Miejsce pracy: BIAŁYSTOK,
ul. Młynowa 17 lok.1

 

Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu naborów wniosków w ramach Działania 5.4.1 Strategie niskoemisyjneTyp projektu: Zrównoważona mobilność miejska (projekty z wyłączeniem Miasta Białystok i jego obszaru funkcjonalnego w zakresie, w jakim kwalifikuje się do wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 

Termin naboru od 5 marca 2020 r. 26  marca 2020 r. do godz. 15:00.

 

Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidulanego konta w systemie BDO.

Firmy, które do końca 2019 r. nie dokonają rejestracji ww. bazie, mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności.

 

Chcielibyśmy poinformować o planowanym naborze wniosków w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców.

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej