Ruszył nabór na Up2Circ Accelerator - Granty do 50 000 euro na projekty dla MŚP w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

Jeżeli jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (MŚP) i chcesz przenieść swoją firmę na gospodarkę o obiegu zamkniętym bądź planujesz inwestycje w ramach gospodarki obiegu zamkniętego zachęcamy do zapoznania się z projektem grantowym Up2Circ Accelerator . 

Kto może aplikować?

Projekty mogą być składane przez pojedyncze MŚP z państw członkowskich UE, które spełniają dwa kryteria związane z ich zaangażowaniem w Up2Circ Academy przed upływem terminu składania wniosków (termin składania wniosków upływa 31 maja 2024 r., godz. 23:59 czasu środkowoeuropejskiego):

  • Ocena obiegu zamkniętego: Wnioskodawcy powinni ukończyć ocenę cyrkularności za pomocą narzędzia Up2Circ Circularity Assessment Tool. Doradca Enterprise Europe Network wykona ocenę wraz z wnioskodawcą. Doradca będzie również wspierać wnioskodawcę w całym procesie aplikowania.
  • Poszerzenie wiedzy w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym: Wnioskodawcy powinni aktywnie uczestniczyć w internetowym programie edukacyjnym Up2Circ Academy. Aktywne zaangażowanie definiuje się jako ukończenie co najmniej 50% modułów e-learningowych Akademii Up2Circ. Dzięki udziałowi w internetowym programie edukacyjnym Up2Circ Academy przedsiębiorcy będą mogli poszerzyć swoją wiedzę o GOZ. 

Rodzaje projektów i finansowanie:

MŚP mogą ubiegać się o dwa różne systemy finansowania w oparciu o stopień zaawansowania ich projektów.

1. Projekty na małą skalę: Studia wykonalności

Finansowanie: do 15 000 EUR

Oczekiwana liczba finansowanych małych projektów: 32

Zakres projektu: Dogłębna walidacja technicznych, ekonomicznych i społecznych aspektów przyjęcia modeli biznesowych o obiegu zamkniętym, z uwzględnieniem celowości, wykonalności, rentowności i aspektów środowiskowych. Projekty powinny koncentrować się na jednym lub kilku modelach biznesowych o obiegu zamkniętym, takich jak łańcuch dostaw o obiegu zamkniętym, platformy współdzielenia, produkt jako usługa, przedłużenie żywotności produktu, odzysk i recykling.

Oczekiwany rezultat: studium wykonalności wraz z biznesplanem

Czas trwania projektu: 6 miesięcy

2. Projekty na dużą skalę: Pilotaż i demonstracja

Finansowanie: do 50 000 EUR

Oczekiwana liczba finansowanych projektów na dużą skalę: 15

Zakres projektu: Działania pilotażowe i demonstracyjne, których celem jest wdrożenie konkretnych środków przejściowych w kierunku obiegu zamkniętego poprzez zastosowanie określonych technologii, przejście na projektowanie produktów o obiegu zamkniętym, wprowadzenie nowych produktów, procesów i usług. Projekty powinny koncentrować się na prototypowaniu, testowaniu pilotażowym, wdrażaniu nowych procesów biznesowych, rozwiązań i systemów.

Oczekiwany rezultat: zatwierdzony prototyp

Czas trwania projektu: 12 miesięcy

Dokumentacja konkursowa i niezbędne linki:

Zalecamy zapoznanie się z całą dokumentacją konkursu przed złożeniem propozycji projektu:

Przewodnik dla Wnioskodawców

Formularz zgłoszeniowy:

Złóż wniosek tutajhttps://up2circ.grantplatform.com

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego udzieli wszelkich informacji na temat grantów.

Kontakt
Karolina Oblacewicz
Kom. 515 826 333

Żródło: https://pfrr.pl/ruszyl-nabor-na-up2circ-accelerator-granty-do-50-000-euro-na-projekty-goz/