• obsługa projektów badawczo-rozwojowych w połączeniu ze ścisłą współpracą z ośrodkami naukowymi
  • opracowanie strategii Badań i Rozwoju (B+R) oraz nowych produktów i usług , m.in. poprzez
    • opracowanie optymalnego modelu biznesowego funkcji B+R;
    • analiza pozyskania źródeł finansowania dla realizacji inwestycji;
    • wybór strategii komercjalizacji rozwiązań
    • opracowanie zasad oraz koordynacji współpracy z partnerami biznesowymi i naukowymi (budowanie eksperckich relacji handlowych)
  • opracowanie systemu i narzędzi pomiaru wyników, w tym wyspecjalizowane oraz dedykowane badania rynku