Z końcem września 2014 r. zakończyliśmy realizację projektu "Usługa KSU w zakresie ochrony środowiska".

Projekt był realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem projektu było kompleksowe doradztwo pod kątem spełnienia wymogów ochrony środowiska.

Projekt składał się z trzech etapów:

I- Audyt środowiskowy polegający na kompleksowej analizie działalności firmy oraz spełnienia stopnia wymogów prawnych przez przedsiębiorstwo w zakresie:

  • Ogólnych wymagań prawnych;
  • Gospodarki odpadami;
  • Emisji do powietrza;
  • Gospodarki wodno-ściekowej;
  • Recyklingu oraz odzysku opakowań i produktów;
  • Wprowadzenie recyklingu oraz odzysku elektrycznego i elektronicznego;
  • Recykling substancji i preparatów chemicznych oraz substancji kontrolowanych;
  • Emisja hałasu;
  • Pozostałej działalności wpływającej na środowisko.

II –Wsparcie doradcze przy wdrażaniu działań rekomendowanych w etapie I. Doradztwo opiera się na stworzeniu, poprawie lub aktualizacji wymaganej dokumentacji w zakresie ochrony środowiska. Są to m.in. operaty, obliczanie opłat środowiskowych, prowadzenie ewidencji gospodarki odpadami, sprawozdawczość, wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wprowadzenie substancji do środowiska.

III-Szkolenie z zakresu wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz na obliczenie opłat ze korzystanie ze środowisko.

Koszty uczestnictwa w projekcie w 70% były dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. 

Projekt trwał do 30 września 2014 roku.