Przypominamy o  teminie składania  sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie  wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych odpadów)  za rok  2019.  Sprawozdanie należy złożyć do dnia  31 października 2020 r. W tym roku sprawozdanie składamy po raz pierwszy w formie elektronicznej w bazie BDO.

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej