Aktualności

Na stronie Ministerstwa Środowiska zostały opublikowane Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Dokument zawiera wskazówki ułatwiające samorządom sporządzanie programów ochrony środowiska.

Programy te są jedną z podstaw prowadzenia krajowej polityki ochrony środowiska. Obowiązek ich przygotowania wynika z Prawa ochrony środowiska.

Do pobrania Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

 

źródło: www.mos.gov.pl

Ministerstwo Środowiska przypomina, iż z dniem 23 stycznia 2016 r. tracą ważność decyzje z zakresu gospodarki odpadami wydane przed dniem wejścia w życie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 232 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), z dniem 23 stycznia 2016 r. następujące zezwolenia z zakresu gospodarki odpadami, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, tracą ważność:
• zezwolenie na zbieranie odpadów,
• zezwolenie na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów,
• decyzje wydane na podstawie art. 31 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Do 22 stycznia 2016 r. (włącznie) posiadacze decyzji wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach powinni uzyskać nowe decyzje z zakresu gospodarowania odpadami. Podmioty prowadzące działalność związaną z gospodarką odpadami, które nie dostosują się do wymagań ustawy o odpadach i nie uzyskają w tym terminie odpowiedniego zezwolenia, będą traktowane jako prowadzące działalność niezgodnie z przepisami prawa - bez wymaganego zezwolenia.

Posiadacze decyzji administracyjnych wydanych na podstawie starej ustawy o odpadach powinni niezwłocznie złożyć wnioski o wydanie nowych decyzji z zakresu gospodarowania odpadami.

 

źródło: www.mos.gov.pl

W zakładce BIZNES i FUNDUSZE --> TRWAJĄCE KONKURSY zamieściliśmy informacje o planowanym naborze w ramach działania Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Termin składania wniosku w ramach działania 5.3 rusza od 12.10.2015 r. do 06.11.2015 r. do godz. 15:30

 

Zapraszamy do śledzenia wpisów o aktualnych naborach.

Ministerstwo Środowiska przypomina, że NFOŚiGW uruchamia nowe nabory wniosków m.in. dla samorządów na dofinansowanie projektów energooszczędnych i na rzecz OZE.

Skuteczna realizacja działań niskoemisyjnych zależy od odpowiedniego i kompleksowego planowania oraz wsparcia finansowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia nowe nabory wniosków.

Samorządy, przedsiębiorcy i osoby prywatne mogą otrzymać dofinansowanie na projekty energooszczędne, związane z ograniczaniem zanieczyszczenia powietrza i rozwojem odnawialnych źródeł energii.
- Gospodarka niskoemisyjna to podstawowy element zrównoważonego rozwoju.

Naszym wspólnym celem jest wspieranie działań, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz zużycia energii – mówi minister środowiska Maciej Grabowski.

Dlatego Narodowy Fundusz przygotował kompleksową ofertę finansowania działań niskoemisyjnych, skierowaną do samorządów, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

- Dobrze zaplanowane i realizowane działania na rzecz gospodarki niskoemisyjnej przynoszą nie tylko wymierne efekty ekologiczne oraz wpływają na zmniejszenie wydatków na zaopatrzenie w energię, lecz także dają nowe impulsy do rozwoju gospodarczego - dodaje minister.

Przyjęta w tym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw. ustawa antysmogowa) da gminom narzędzia do skutecznego ograniczenia stosowania paliw kopalnych w gospodarstwach domowych.
Samorządy będą mogły określać rodzaj i jakość paliw oraz dopuszczalną emisyjność pieców. To pozwoli ograniczać tzw. niską emisję – szkodliwe zanieczyszczenia z niewielkich, rozproszonych źródeł. W tym zakresie NFOŚiGW oferuje bogaty katalog możliwości pozyskania dofinansowania.

Wymiana pieców

Dzięki unijnemu dofinansowaniu jedna trzecia gmin w Polsce już niedługo będzie posiadać strategiczny dokument - plan gospodarki niskoemisyjnej. Dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 2007-2013 uzyskało 827 gmin, a NFOŚiGW wypłaci im na ten cel w sumie 40,5 mln zł.

NFOŚiGW realizuje też program KAWKA, wspierający wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła. Na wymianę pieca lub podłączenie się do sieci ciepłowniczych można otrzymać dotację w wysokości nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dofinansowanie jest udzielane po połowie przez NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw). Pieniądze płyną do samorządów, ale ostatecznym odbiorcą mogą być m.in. osoby prywatne, wspólnoty mieszkaniowe czy deweloperzy.

Pod koniec lipca 2015 r. ruszył trzeci nabór wniosków w programie KAWKA, do wykorzystania jest 120 mln zł. W nowym programie zmieniona została wielkość miejscowości, które mogą ubiegać się o dofinansowanie (z 10 tys. do 5 tys. mieszkańców), dzięki czemu mniejsze miasta i gminy też będą mogły skorzystać z pomocy finansowej.
Samorządy województw mogą otrzymać ponadto do 100 tys. zł na opracowanie programów ochrony powietrza. Dotacja NFOŚiGW pokrywa do 50 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków ruszył 3 sierpnia 2015 r.

Każdy samorząd, który planując budowę szpitala, przedszkola czy innego budynku użyteczności publicznej, zdecyduje się na wykonanie go w wysokim standardzie energooszczędnym, może w ramach programu LEMUR otrzymać nie tylko dotację na opracowanie dokumentacji projektowej, lecz także niskooprocentowaną pożyczkę na realizację przedsięwzięcia. NFOŚiGW przeznaczył na program LEMUR 290 mln zł.

Dom z OZE

Ograniczenie szkodliwych emisji może też dokonywać się poprzez produkcję energii z odnawialnych źródeł (OZE). W tym zakresie osoby prywatne, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe mogą skorzystać z programu PROSUMENT. Zapewnia on uzyskanie niskooprocentowanych kredytów z dotacją sięgającą 40 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Od 3 sierpnia 2015 r. kolejne banki zainteresowane pośrednictwem w programie PROSUMENT, mogą zgłaszać do NFOŚiGW swoje wnioski. Pula do wykorzystania dla nich to obecnie 160 mln zł. Dla samorządów i wfośigw zarezerwowano 100 mln zł, a nabór rozpocznie się już 10 sierpnia 2015 r.

Do tej pory w programie PROSUMENT wojewódzkie fundusze i BOŚ Bank przyjęły 2870 wniosków, a NFOŚiGW przyznał dofinansowanie 9 gminom. Cały budżet, realizowanego do 2022 roku programu PROSUMENT, opiewa na 800 mln zł.

Osobom prywatnym NFOŚiGW oferuje także dopłaty do kredytów na budowę energooszczędnych domów. Założenie jest takie, że im większa energooszczędność, tym większa dopłata. Jej wysokość jest uzależniona od standardu energetycznego budynku. Na budowę domu pasywnego można otrzymać nawet 50 tys. zł brutto, zaś energooszczędnego – 30 tys. zł brutto. W przypadku zakupu mieszkania w budynku energooszczędnym lub pasywnym – odpowiednio 11 tys. i 16 tys. zł brutto. Dofinansowanie pokrywa część kredytu. Budżet programu to 300 mln zł.

Bonus za ekologię

Przedsiębiorcy i samorządy mogą skorzystać z dofinansowania inwestycji OZE w ramach programu BOCIAN. Na wsparcie finansowe mogą liczyć projekty wykorzystujące energię słoneczną, wiatrową, geotermalną, a także wodę, biomasę czy kogenerację (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i użytkowego ciepła). Preferencyjne pożyczki obejmują do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, a budżet programu to 570 mln zł, które NFOŚiGW planuje wykorzystać do 2023 r.

Dodatkowo małe i średnie firmy za inwestycje w redukcję zużycia energii mogą dostać dotację do 15% spłaty zaciągniętego kredytu bankowego w maksymalnej wysokości 1 mln euro. Wsparcie NFOŚiGW jest realizowane w ramach programu Poprawa efektywności energetycznej, we współpracy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Od 6 lipca 2015 r. NFOŚiGW prowadzi też nabór wniosków skierowany do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą lepiej gospodarować surowcami pierwotnymi i zmniejszyć szkodliwe emisje. Z programu E-Kumulator przedsiębiorca może dostać pożyczkę od 0,5 mln zł do 90 mln zł, obejmującą do 75 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Dodatkowym bonusem jest możliwość częściowego umorzenia preferencyjnej pożyczki nawet do 20 proc. Na realizowany do 2023 r. program NFOŚiGW przeznacza 1 mld zł.

Więcej informacji na temat programów wspierających gospodarkę niskoemisyjną znajduje się na stronie NFOŚiGW.

Źródło: MŚ

Kkż/
Serwis Samorządowy PAP

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uwzględniając potrzebę udziału w kreowaniu oferty programowej wszystkich jej odbiorców, zaprasza do konsultacji zmiany programu priorytetowego 2.1 - Racjonalna gospodarka odpadami.

Projekt zmian dotyczy dotychczasowej części 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

oraz nowej części 8) programu Dofinansowanie pozyskania pojazdów wycofanych z eksploatacji do demontażu.


Wszelkie uwagi, komentarze i propozycje zmian będą pomocne przy tworzeniu oferty, która będzie odpowiadała potrzebom i możliwościom odbiorców. Konsultacje zakończą się w dniu 12.08.2015 r. (środa).


Uwagi prosimy kierować jedynie w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w zakresie części 1) oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (w zakresie części 8).
Poniżej znajdują się projekty części programu priorytetowego oraz formularz uwag.


Pliki do pobrania:
Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoaktualnosci/15/699/2/czesc_1_04.08.2015_tekst_jednolity.pdf


Część 8) Dofinansowanie pozyskania pojazdów wycofanych z eksploatacji do demontażu
http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoaktualnosci/15/699/2/czesc_8_dofinansowanie_pozyskania_pojazdow.pdf

W celu zgłoszenia uwag prosimy wypełnić załączony poniżej formularz
http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoaktualnosci/15/699/2/konsultacje-tabela.docx

 

Źródło: nfosigw.gov.pl

Na stronie Ministerstwa Środowiska można znaleźć poradnik „Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie”. Jest to przewodnik dla samorządów pomocny w planowaniu i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej. Zawarto w nim działania, które przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, a także redukcji emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń oraz zużycia energii.

Podręcznik jest zestawem dobrych praktyk, m.in. w zakresie niskoemisyjnego transportu publicznego, poprawy efektywności energetycznej czy rozwoju odnawialnych źródeł energii, wdrożonych w polskich i niemieckich miastach, miasteczkach oraz gminach wiejskich. Można w nim także znaleźć przegląd dostępnych źródeł finansowania na realizację tych działań – przede wszystkim ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy wojewódzkich.

Poradnik został przygotowany przez ekspertów Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz berlińskiego ośrodka analiz politycznospołecznych „Adelphi”, w ramach projektu „Poszukiwanie nowych możliwości polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie strategii niskoemisyjnych”. Celem przedsięwzięcia było ułatwienie wymiany doświadczeń i rozwój nowych obszarów współpracy między Polską a Niemcami w dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej. Wydanie podręcznika zostało sfinansowane ze środków Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego.

Po pobrania: „Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie” – Podręcznik dla polskich samorządów

źródło: http://www.mos.gov.pl

Chcesz wygrać europejską podróż marzeń, fantastyczny koncert i promocję telewizyjną dla Twojej miejscowości?
Weź udział w konkursie "Europa to My" i pokaż, jak zmienia się Twoja okolica!  


Atrakcyjne nagrody czekają.
Na zwycięzcę konkursu czeka m.in. europejska podróż marzeń, a w miejscowości, której dotyczy zgłoszenie konkursowe, zorganizujemy Ogólnopolski Dzień Funduszy Europejskich z atrakcjami      i wystawcami z całej Polski, a na koniec wielki koncert z udziałem m.in Edyty Górniak, Afromental, Margaret, Moniki Kuszyńskiej, Donatana i Cleo oraz Formacjii Nieżywych Schabuff. Dodatkowo Twoja miejscowość otrzyma 5 hot-spotów z darmowym rocznym wi-fi dla mieszkańców.

Nawet jeśli nie zwyciężysz, a znajdziesz się w finałowej dwudziestce najlepszych zgłoszeń, to wygrasz laptopa, a do Twojej miejscowości w lipcu przyjedzie ekipa Telewizji Polskiej i Radia Zet, i przygotuje programy na Wasz temat.

Weź udział w konkursie i zaproś gwiazdy, telewizję i radio do Twojej miejscowości!

Zasady konkursu
Aby wziąć udział w konkursie ?Europa to My?, wystarczy rozejrzeć się po swojej najbliższej okolicy    i wybrać projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, jakie otrzymaliśmy na lata 2007-2013. Następnie zrobić mu kilka zdjęć (można również uzupełnić je o zdjęcie pokazujące, jak miejsce wyglądało zanim zrealizowano projekt), dodać opis i wysłać przez stronę www.europatomy.eu.

Chodzi o taki projekt, który zmienił na lepsze Twoje życie lub Twoją okolicę czy miejscowość. Jest   z czego wybierać ? do tej pory przeprowadzono tysiące przedsięwzięć unijnych w całej Polsce. Pewnie korzystasz z nich każdego dnia. Jeździsz do pracy wygodnym autobusem, korzystasz          z nowego laboratorium na uczelni, prowadzisz biznes, byłeś na dofinasowanym szkoleniu, albo       w Twojej okolicy zrealizowano inną unijną inwestycję? Pamiętaj, oprócz zdjęć oceniana będzie historia i opis tego, jak Ty lub mieszkańcy Twojej miejscowości skorzystaliście dzięki takiemu projektowi, jak zmieniła się Twoja okolica.

Jak i kiedy przesłać zgłoszenie
Zgłoszenia zbieramy w dwóch etapach. Na pierwsze zgłoszenia czekamy do 22 czerwca. Spośród nich Kapituła konkursu wybierze pierwszych 10 finalistów. Drugi etap nadsyłania zgłoszeń zakończy się 3 lipca. W tym drugim etapie wybierzemy kolejne 10 najlepszych prac. Cała finałowa dwudziestka będzie brała udział w głosowaniu internautów od 6 do 24 lipca. Wyniki zostaną ogłoszone 27 lipca.

Zgłoszenia należy wysyłać drogą elektroniczną za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej akcji w zakładce ?Weź udział w konkursie?.
Prześlij nam swoje zgłoszenie i pokaż, co zmieniło się w Twojej okolicy w ostatnich latach!   
Szczegóły na www.europatomy.eu i na Facebooku EuropaToMy.

Organizatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Radio Zet oraz Program Pierwszy Telewizji Polskiej.

Wytwórca odpadów niebezpiecznych objętych umową ADR, który nie transportuje, nie pakuje, nie ładuje ich na pojazdy i nie wyładowuje z pojazdu wytworzonych odpadów, nie musi zatrudniać doradcy DGSA. Obowiązek wyznaczenia doradcy DGSA dotyczy każdego przedsiębiorstwa, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych oraz pakowanie, załadunek lub rozładunek, napełnianie towarami niebezpiecznymi. Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorcy lub innego podmiotu wykonującego przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związane z tym przewozem załadunek lub rozładunek tych towarów każdorazowo w ilościach, dla których Umowa ADR nie wymaga odpowiedniego oznakowania pojazdu.

Artykuł 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – dalej u.p.t.n. - definiuje towar niebezpieczny jako materiał lub przedmiot, który zgodnie z ADR, RID lub ADN nie jest dopuszczony, odpowiednio, do przewozu drogowego, przewozu koleją lub przewozu żeglugą śródlądową albo jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w tych przepisach. Akt u.p.t.n. określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją i żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych oraz organy i jednostki realizujące zadania związane z tym przewozem. W sprawach nieuregulowanych w u.p.t.n., a dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych, w tym m.in. środków transportu, urządzeń transportowych, a także obowiązków uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych odsyła się m.in. do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR).

Doradca DGSA świadczy usługi w każdej firmie transportowej, która przewozi materiały niebezpieczne. Jest on odpowiedzialny za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanego z taką działalnością. Zgodnie z art. 15 u.p.t.n., uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany wyznaczyć na swój koszt co najmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, właściwego ze względu na zakres wykonywanego przewozu lub czynności z nim związanych, określonych odpowiednio w ADR, RID lub ADN, chyba że przewozi towary niebezpieczne w ilościach mniejszych niż określone w ADR, RID lub ADN.

Firma, która wprawdzie wytwarza odpady niebezpieczne w prowadzonym przez siebie procesie technologicznym, ale ich nie transportuje, bowiem korzysta w tym zakresie z usług firm zewnętrznych posiadających wymagane zezwolenia, w tym przeszkolonych kierowców w zakresie załadunku i rozładunku, nie musi zatrudniać doradcy DGSA.

 

Autor: Jerzy Janusz


Zespół EkoExpert opracował ankietę mającą pomóc przedsiębiorcom określić ich obowiązki środowiskowe.  Ankieta jest jednocześnie błyskawicznym szkoleniem dla przedsiębiorcy z zakresu ochrony środowiska w firmie.
 
Każde pytanie w ankiecie jest związane z tymi obszarami działalności firmy, które, w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), podlegają pod obowiązki środowiskowe.
A to oznacza, że jeżeli podczas wypełniania ankiety, znajdziecie Państwo coś odnoszącego się do działalności Państwa firmy, to należy się temu bliżej przyjrzeć.
Dane z ankiety pozostaną poufne.
Zobowiązujemy się do przeanalizowania każdej wypełnionej ankiety i przysłania jej analizy całkowicie bezpłatnie i niezobowiązująco na Państwa e-mail.
 
 

Ministerstwo Środowiska na stronie internetowej opublikowało interpretację w sprawie wnioskowania o dokumenty DPO, DPR, EDPO, EDPR przez porozumienie w nawiązaniu do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

 

Poniżej prezentujemy terść niniejszej interpretacji:

Art. 23 ust. 3 ww. ustawy określa, że masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala się w oparciu odpowiednio o dokument DPR albo dokument DPO. Dokumenty te są wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych na wniosek wprowadzającego produkty w opakowaniach lub organizacji odzysku (w przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych wniosek mogą złożyć wyłącznie 4 podmioty wymienione w art. 23 ust. 5), składany nie później niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do zagospodarowania. Przedsiębiorca zagospodarowujący odpady zobowiązany jest wystawić te dokumenty w ciągu 7 dni od dnia wpływu wniosku o ich wystawienie. Art. 16 ust. 3 ww. ustawy zobowiązuje przedsiębiorcę prowadzącego recyklingi lub inny niż recykling proces odzysku do wystawiania odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności gospodarczej dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR.
W przypadku odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych, w tym środkach ochrony roślin, zgodnie z art. 25 ust. 1, organizacja samorządu gospodarczego,
reprezentująca grupę przedsiębiorców wprowadzających produkty w ww. opakowaniach na rynek, może zawrzeć z marszałkiem województwa porozumienie w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z ww. opakowań. Wprowadzający ww. produkty w opakowaniach przystępujący do porozumienia, na podstawie umowy z organizacją samorządu gospodarczego, przekazując na rzecz tej organizacji upoważnienie do ich reprezentowania, mogą upoważnić tę organizację do występowania w ich imieniu do właściwych podmiotów o wystawienie dokumentów DPO, DPR, EDPO lub EDPR, które potwierdzają wykonanie przez tych przedsiębiorców obowiązków wynikających z przedmiotowej ustawy.

Należy przy tym zwrócić uwagę na przepis art. 25 ust. 3, który wskazuje co w szczególności określa porozumienie, a mianowicie:

  1. cele i termin realizacji porozumienia, w tym przewidziane do osiągnięcia poziomy odzysku i recyklingu;
  2. podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli;
  3. sposób finansowania realizacji porozumienia;
  4. warunki rozwiązania porozumienia.

Wydaje się zatem możliwe, aby w ramach systemu kontroli strony (wprowadzający i organizacja samorządu gospodarczego, a następnie organizacja i marszałek województwa ) doprecyzowały sposób posługiwania się dokumentacją dotyczącą zagospodarowania odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych. Można zatem dopuścić, aby oprócz podstawowych dokumentów ewidencyjnych potwierdzających przekazanie odpadów jakimi są karty przekazania odpadów, możliwe było również wystawienie przez prowadzącego recykling lub inne niż recykling procesy odzysku zbiorczego dokumentu DPO, DPR, EDPO lub EDPR na łączny wolumen odpadów przekazywanych do zagospodarowania w imieniu podmiotów, które przystąpiły do porozumienia, pod warunkiem, że strony porozumienia uzgodnią w formie pisemnej (umowy) taki sposób dokumentowania i sposób rozliczania pomiędzy nimi potwierdzenia zagospodarowania odpadów opakowaniowych powstałych z produktów w opakowaniach przez nich wprowadzonych.

 

źródło: Ministerstwo Środowiska

Zamów EkoUsługę

Rozpocznij

Pomoc Eksperta

Uzyskaj pomoc

Baza Wiedzy

Zobacz więcej